RUMBA


Rumba je ples koji potiče iz Afrike odakle su je preko Španije preneli na Kubu. Najpre se plesala u obliku kvadrata (danzon), a kasnije je kroz razne oblike došla do ''cuban rumbe'', koja se i danas pleše. Pojavila se 1930. godine u Njujorku i odmah zatim se prenosi u Evropu da bi posle 1950. godine bila uvrštena u takmičarske plesove.

Rumba je ples ljubavi i zavođenja, a osnova priče je da žena, upotrebom šarma, pokušava da dominira nad muškarcem. Plesačica u cilju zavođenja koristi uglavnom kukove dok igrač uglavnom koristi celo telo. U izvođenju koreografije rumbe veliku estetsku ulogu imaju pokreti rukama koji prate muziku i koji su rezultat kretanja tela.

Muzika rumbe je lirična, prijatna, lagana, sinkopirana. Izvodi se u taktu 4/4.