PASO DOBLE

ImagePaso doble je poreklom španski ples. Izuzetno je zahtevan i slikovit ples jer figurativno prikazuje borbu toreadora sa bikom, gde plesačica predstavlja crveni plašt sa kojim toreador (plesač) izaziva bika. Živahan, dinamičan, tipično španski ples koji se izvodi u 2/4, 4/4 ili 6/8 taktu sa veoma naglašenim ritmom. Ritam ovog plesa je počeo da osvaja Evropu oko 1929. godine, najpre u Francuskoj a zatim i šire.

Za ples je potrebna velika samokontrola i koncentracija. Koraci i figure su nastali po uzoru na kretanje toreadora tokom borbe sa bikovima. Plesač i plesačica se kreću po plesnom podijumu koristeći stilizovane figure koje podsećaju na borbu u areni.Karakteristično je lagano uvrtanje trupa i naglašeno postavljanje stopala u pod uz prepoznatljive flamenco pokrete rukama.

U ovom plesu muškarac apsolutno dominira i od njega se očekuje skoro nadmeni ponos, odlučnost i elegancija.