ENGLESKI VALCER


ImageEngleski ili lagani valcer se po nekima razvio iz plesa ''boston'', a po drugima iz usporenog bečkog valcera, koji je vladao plesnim dvoranama Evrope tokom celog 19. veka. U Engleskoj su u to vreme poznavali više vrsta valcera: hop waltz, slow waltz, Kensington Crawl...

Ples ''boston'' se pojavio krajem 19. veka u severnoameričkom pristaništu Boston da bi se 1903. godine pojavio u Parizu odakle se preneo u London. Tu je doživeo veliki uspeh da bi posle 1914. godine skoro sasvim nestao. Posle 1. svetskog rata se ponovo pojavljuje pod nazivom waltz (kod nas kao engleski valcer). Engleska organizacija pod nazivom ISTD - I
mperial Society of Teachers of Dancing je dala veliki doprinos standardizovanju figura. Cela Evropa ga je sa oduševljenjem primila u tom sporijem obliku pa se od 1922. godine takmičenja u engleskom valceru priredjuju tradicionalno i svake godine. Danas je engleski valcer pojam engleskog stila plesanja.

Muzika engeskog valcera je meka, harmonična i talasasta, što mu daje posebnu čar.Izvodi se u taktu 3/4. Zahvaljujući svojoj eleganciji i danas je izuzetno popularan ples.